Płatności można dokonywać bezpośrednio przed lub po zajęciach do trenera grupy bądź na konto:

JUST TALENTED Magdalena Kowalska
32-620 Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 74
ING BANK ŚLĄSKI
Nr konta 95 1050 1256 1000 0090 9977 0852

W tytule proszę konieczne podać: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy do jakiej uczęszcza (np. Kasia Nowak - Jazz Kids)

Akrobatyka dzieci